Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Uczestnikom/Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Uczestników/Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Nich zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Uczestników/Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy GRMED.

Każdy Uczestnik/Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

GRMED nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników/Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Uczestnika/Klienta albo na żądanie uprawnionych, na podstawie prawa, organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

GRMED/Organizator posługuje się lub może się posugiwać również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Uczestnika/Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Uczestnika/Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Uczestnik/Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty szkolenia/kongresu Organizatora.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego wydarzenia/szkolenia zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Uczestnik/Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Uczestnik/Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały promocyjne wysyłamy Uczestnikom/Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres: grmed@grmed.pl